Nguyên tắc trong giao tiếp ứng xử của ngành y.

Giao tiếp cũng phải cần có văn hóa mới thể hiện được tính nhân văn, văn minh giữa con người với con người.

Những nhân viên điều dưỡng và những nhân viên trong ngành y nói chung, cần nắm rõ được những kỹ năm giao tiếp, bởi khi họ làm công việc trong ngành sức khỏe và chăm sóc sức khỏe, thì nhiệt huyết công việc xuất phát từ cái tâm, lòng yêu thương bệnh nhân.

Khi đảm bảo được các nguyên tắc dưới đây đồng nghĩa bạn đã có một thắng lợi to lớn trong giao tiếp với bệnh nhân nói riêng trong ngành sức khỏe và giao tiếp xã hội nói chung.

Một trong những nguyên tắc đầu tiên trong giao tiếp ứng xử với đồng nghiệp là biết giới hạn phạm vi công việc của mình.

Nếu như chúng ta có thể chân thành đưa ra sự góp ý, xây dựng cho một người bạn thân về những gì người ấy còn thiếu sót, thì chúng ta không thể nào làm với một đồng nghiệp, trừ khi điều muốn nói ra là phạm vi công việc và trách nghiệm của chúng ta.

Nguyên tắc này đồng nghĩa với việc chúng ta luôn phải nhận rõ và hoàn thành tootsphajm vi công việc và trách nghiệm của bản thân. Thông thường phần công việc của mỗi cá nhân bao giờ cũng liên quan đến khối công việc của chung, vậy nếu chúng ta không hoàn thành tốt công việc của mình đồng nghĩa với việc đồng nghiệp của chúng ta sẽ nhúng tay vào, như vậy sẽ tạo nên một vài dấu hiệu không hay trong quan hệ công việc.

Tinh thần trách nhiệm cao bao giờ cũng tạo được thiện cảm với những người cùng làm việc với chúng ta.

Việc đi trễ chẳng hạn, nếu chúng ta đến cơ quan làm việc trễ thường xuyên thì sẽ gây cảm giác khó chịu cho đồng nghiệp, mặc dù họ chẳng phải những người trả lương cho chúng ta. Khi ta có tinh thần trách nhiệm trong công việc sẽ tạo được độ tin tưởng cao, đây chính là chìa khóa để mở cánh cửa thành công và thăng tiến.

Một nguyên tắc khác trong giao tiếp ứng xử đó là sẵn sàng giúp đỡ.

Khi bạn nhận lời giúp đỡ đồng nghiệp của bạn, tất nhiên trong phạm vi bạn có thể làm được và đồng lương của bạn không mất đi đồng nào, thì bạn đã kí gửi một phần “lợi tức” nhất định nơi người được giúp đỡ. Cho dù bạn không tính đến thì một lúc nào đó bạn sẽ nhận được cả gốc lẫn lãi, hơn thế nữa sẽ có lúc bản thân bạn cũng sẽ cần sự giúp đỡ và lúc này sẽ có người gúp bạn.

Nguyên tắc tiếp theo là biết giữ lời hứa.

Xét cho cùng mối quan hệ với đồng nghiệp là mối quan hệ công việc, không phải tình cảm. Và để đảm bảo công việc luôn đạt kết quả tốt bạn cần phải có sự tin cậy ở người khác, và để người khác tin cậy bạn phải làm được những gì bạn đã hứa. Sự hài lòng là một yếu tố tạo nên mối quan hệ tốt đẹp.

*Quy tắc ứng xử của cán bộ làm việc trong các sở y tế.

* Đào tào điều dưỡng uy tín tại Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *